free responsive website templates

Свържете се с нас

За повече информация и запитване моля, не се притеснявайте да се свържете с нас. В най-кратки срокове нашите експерти ще отвърнат на вашите запитвания и заявки.
Технологични запитвания и търговски въпроси
Инж. технолог Иван Делибосов
Тел: +359 (0) 898 664 040
Ел. поща: ivan.delibosov@foods.consulting

Административни запитвания и информация
Инж. финансист Радосвета Шумкова
Тел: +359 (0) 895 757 458
Ел. поща: radosveta.shumkova@foods.consulting

Адрес
Фуудс Консултинг ООД
Месност "Герена" 17а
Марково 4108
обл. Пловдив, България


Контакти
Email: info@foods.consulting
Тел.: +359 32 / 595 500
          +359 32 / 595 501
Моб.: +359 898 66 40 40