how to create a website for free


Фуудс Консултинг ООД

Българска компания с дългогодишен опит и дейност в областта на хранително-вкусовата промишленост

За Нас

Фуудс Консултинг ООД е българска компания с над 20-годишен опит в сферата на хранително-вкусова промишленост. Основният предмет на дейност на дружеството е производство и пакетиране на добавки в храни, хранителни добавки,
стабилизиращи и подслаждащи хранителни системи.

Нашите хранителни системи от серията FCell® са установени, разпознаваеми и внедрени в редица производства в страната и чужбина. Ключът за нашия успех през годините е индивидуалният подход, който прилагаме към всеки клиент и проект. Това ни дава гъвкавост и възможност да адаптираме продуктите си спрямо нуждите,
желанията и производствения капацитет на нашите клиенти.

Фуудс Консултинг ООД е участвало в разработването на редица предприятия в страната и чужбина. Опитът и експертизата на нашите специалисти и технолози е гаранция за ефективност и качество. Поради тези и ред други причини, някои от най големите производители на суровини за хранително вкусовата промишленост ни се
довериха и ни направиха свои представители за страната и региона.

Името на Фуудс Консултинг ООД се свързва с високо качество и обслужване, което за нас означава, че нашите продукти отговарят на очакванията на клиентите за функционалност
и едновременно с това отговарят на най-строгите изисквания за безопасност на храните.

Mobirise

Производствена и складова база

Фуудс Консултинг ООД е базирана в Пловдив и от 2015 година разполага със собствена производствена и складова база. Също така, компанията разполага със собствен транспорт, гарантиращ навременни доставки.

Производствената ни база и прилежащата складова част са конструирани така, че да отговарят на най-високите международни стандарти за промишлени предприятия в сектора на хранително-вкусовата промишленост.
В производствената и складова база е внедрена и сертифицирана HACCP система, отговаряща на всички европейски изисквания.

Освен централният офис и складова база в Пловдив, Фуудс Консултинг ООД има представителства в София и Шумен.

Иновации

Най-новата дейност Фуудс Консултинг ООД е свързана с разработването на медицински и функционални храни и здравни комплекси. Натурални и естествени продукти от този сегмент стават все по-популярни в световен мащаб. Те осигуряват ползи за здравето и помагат на организма да се справи с болестите по-бързо и по-лесно. Също така, функционалните храни помагат на организма при елиминирането на вредни вещества и токсини. Затова, те биват използвани за превенция, поддържане на висок тонус и детоксикация.

Mobirise

Лаборатория и развойна дейност

Лабораторната база на Фуудс Консултинг ООД е базирана в централния офис на дружеството в Пловдив. Основната дейност на лабораторията е да осигурява контрол на входящата и изходяща продукция в и от компанията. Освен това, тя осигурява чиста и високотехнологична среда за развойната дейност на компанията.

Наличието на високотехнологична апаратура осигурява гъвкавост на развойната дейност, както и възможност за бързи и навременни корекции на продуктите и техните рецептури в ранна фаза.
Това гарантира на клиентите на компанията висококачествени разработки адаптирани спрямо желания и нуждите им.

Лабораторията на Фуудс Консултинг ООД разполага с:
Пилотна инсталация на машина за майонези и емулсии
Пилотна инсталация на машина за сладолед
Апаратура за измерване на pH, ОРП и Brix
Апаратури за измерване на вискозитет
Апаратура за ускорено утаяване
Стерилизираща апаратура
Хомогенизатор
Термостат

Запознайте се с ръководителите в нашия екип

Инж. технолог Иван Делибосов

Дипл. икономист Борис Петров

Инж. технолог Петър Петров

Инж. технолог Наталия Делибосова

Инж. технолог Радослав Георгиев 

Инж. технолог Владислав Николов

Инж. икономист Радосвета Шумкова

Инж. Димитър Шумаров

Адрес
Фуудс Консултинг ООД
Месност "Герена" 17а
Марково 4108
обл. Пловдив, България


Контакти
Email: info@foods.consulting
Тел.: +359 32 / 595 500
          +359 32 / 595 501
Моб.: +359 898 66 40 40